Paikallisella otteella
Tampere 89.0     Ikaalinen 91.2     Parkano 87.8

27.11.2018 - 11:07

Järvien vedenkorkeuksien sääntelyä halutaan muuttaa

Järvien vedenkorkeuksien sääntelyä halutaan muuttaa

Ely-keskus hakee muutosta Näsijärven ja Pyhäjärven säännöstelylupiin. Mahdollisilla muutoksilla on tarkoitus hallita paremmin etenkin kevättulvia.

Pirkanmaan ELY-keskus ja Näsijärven säännöstely-yhtiö ovat hakeneet Pyhäjärven ja Näsijärven säännöstelyluvan muuttamista Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta. Hakemuksen tarkoituksena on lisätä joustavuutta vesistöjen säännöstelyyn varsinkin keväisin.

Kun lunta on vähän ja kevään tulvariski järvissä sekä alapuolisissa vesistöissä on pieni, vedenkorkeuden lasku kevättalvella jäisi uudistettujen lupaehtojen myötä jatkossa vähäisemmäksi. Nykyisissä luvissa järvien vedenkorkeudet tulee laskea huhtikuun alkuun mennessä. Runsaslumisena talvena vedenkorkeuden laskulla varmistetaan, että järvissä on tilaa sulamisvesille, mutta vähälumisen talven jälkeen ei ole tarvetta laskea vedenkorkeutta vanhan luvan mukaisesti. Lupiin haettava muutos mahdollistaa myös paremman reagoinnin talvitulviin.

Lupahakemus on laadittu kuluneen kesän ja syksyn aikana. Muutoshakemukseen on päädytty, kun Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelysuosituksia päivitettiin vuosien 2015-2016 aikana. Suositusten mukaan säännöstelyluvan muuttamisella parannetaan sopeutumista ilmastonmuutokseen. 

27.11.2018 / Kimmo Hoivassilta

Kaikki uutiset