Paikallisella otteella
Tampere 89.0     Ikaalinen 91.2     Parkano 87.8

12.2.2019 - 07:31

Kaupungin tulos hieman arvioitua parempi

Kaupungin tulos hieman arvioitua parempi

Tampereen kaupungin viime vuoden tulos jää reilusti alijäämäiseksi, mutta silti hieman aiemmin arvioitua paremmaksi.

Tampereen kaupungin vuoden 2018 tuloksen alijäämän ennakoidaan olevan aiemmin arvioitua pienempi. Tilikauden tulos päätyy 58,8 milj. euron alijäämäiseksi. Tulos paranee tilinpäätösennusteessa arvioidusta noin yhdeksällä miljoonalla eurolla, mutta on silti hyvin heikko. Tampereen kaupunginhallitus sai 11.2. alustavat tiedot valmistumassa olevasta tilinpäätöksestä.

Toimintakatteen kasvu pysynee 3,7 prosentissa. Tätä voidaan pitää hyvin maltillisena menojen kasvuna, kun otetaan huomioon palvelutarpeiden kasvu ja väkimäärän nopea kehitys. Nettoinvestointien määrä on noin 198 miljoonaa euroa. Lainamäärä kasvaa 143 miljoonan euroa eli se jää noin 30 miljoonaa valtuuston hyväksymää tasoa pienemmäksi. Asukaskohtainen lainamäärä on 2 850 euroa, mikä on noin 200 euroa talousarviota vähemmän.


Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2018 tilinpäätöksen 25.3. 

12.2.2019 / Kimmo Hoivassilta

Kaikki uutiset