Paikallisella otteella
Tampere 89.0     Ikaalinen 91.2     Parkano 87.8

12.4.2017 - 14:48

KHO: Ratikan varikon saa rakentaa liito-oravan elinalueelle

KHO: Ratikan varikon saa rakentaa liito-oravan elinalueelle

Päätös antaa Tampereen kaupungille luvan poiketa luonnonsuojelulaista varikkoalueella.

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry:n valituksen, joka koskee ELY-keskuksen Kauhakorvenkadun varikkoalueen rakentamista koskevaa lupaa. Päätös antaa Tampereen kaupungille luvan poiketa luonnonsuojelulaista varikkoalueella. Alue liittyy Tampereen raitiotiehankkeeseen. Ympäristönsuojeluyhdistys on perustellut vaatimustaan alueen liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoilla.

Myös Hämeenlinnan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry:n valituksen ELY-keskuksen päätöksestä.

Nyt myös korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian ja päättänyt hylätä valituksen. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta. 

12.4.2017 / Kaisu Lämsä

Kaikki uutiset