Paikallisella otteella
Tampere 89.0     Ikaalinen 91.2     Parkano 87.8

29.5.2019 - 14:54

Tuoretta tietoa: Ratikkamyönteisyys kasvanut Tampereella - työmaa vähentänyt käyntejä keskustassa

Tuoretta tietoa: Ratikkamyönteisyys kasvanut Tampereella - työmaa vähentänyt käyntejä keskustassa

Maketti on tullut kuluttajatutkimuksen mukaan kaupunkilaisille tutuksi.

Seurantatutkimuksen mukaan yhä suurempi enemmistö pitävää Tampereen Ratikkaa hyödyllisenä kulkuneuvona, joka parantaa kaupungin mielikuvaa ja tekee Tampereesta mukavamman paikan asua.

Tampereen Raitiotie Oy on selvittänyt Tampereen asukkaiden mielipiteitä ja suhtautumista raitiotiehen. Ensimmäinen kuluttajatutkimus tehtiin vuoden 2017 syksyllä. Huhtikuussa 2019 toteutettu seurantatutkimus osoittaa yhä suuremman enemmistön pitävän Tampereen Ratikkaa hyödyllisenä kulkuneuvona, joka parantaa kaupungin mielikuvaa ja tekee Tampereesta mukavamman paikan asua.

IROResearchin toteuttamassa tutkimuksessa kysyttiin Ratikasta 500 tamperelaiselta. Vastaajajoukko kiintiöitettiin asuinpaikan, sukupuolen ja ikäryhmän mukaan, jotta se edustasi Tampereen asukaskuntaa mahdollisimman hyvin.

Väittämän ”Ratikka tekee Tampereesta mukavamman paikan asua” kanssa oli täysin tai osittain samaa mieltä 61 % vastaajista. Vastaava luku vuonna 2017 oli 54 %. Ei samaa eikä eri mieltä oli 17 % ja osittain tai täysin eri mieltä 16 % vastaajista.

Vaunuun liittyvä viestintä on tavoittanut tamperelaiset erittäin hyvin, ja 73 % kertoo tutustuneensa vaunuun. 76 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että vaunu sopii Tampereen katukuvaan

Kuluttajatutkimuksen vastaajat hyväksyvät, että Ratikan rakennushankkeesta aiheutuu väliaikaisia haittoja. Peräti 80 % (vuoden 2017 luku 77 %) on tätä mieltä. Puolet vastaajista on kuitenkin vähentänyt asioimistaan keskustassa rakennustöiden vuoksi. Vastaava luku vuoden 2017 tutkimuksessa oli 44 %. 

Kyselyn tarkempaan antiin voit perehtyä täältä.

29.5.2019 / Valtteri Kujansuu

Kaikki uutiset